KWB Praatcafé - Mobiliteit in ons dorp

Onze Peizegemse KWB evalueert sinds jaar en dag de mobiliteit binnen ons dorp. Het is uiteraard een vaststaand gegeven dat in Peizegem het verkeer zich grotendeels afspeelt op één ader die weliswaar de dorpskern volledig doorkruist. Precies aan deze hoofdweg zijn op één na ook de scholen gelegen wat in allereerste instantie de aandacht vergt voor de veiligheid van de kleinsten. De schoolstart en einde zorgen ook voor een drukte binnen de dorpskern die het gevaar onvermijdelijk verhoogt. De voorbije jaren werden heel wat preventieve maatregelen voorgesteld en door de gemeentelijke overheid overgenomen en uitgevoerd. Het is precies de veiligheid van de jongeren die centraal moet staan vooral dan in een kleine dorpskern als Peizegem. Is het niet verwerpelijk dat fietsende jongeren omwille van een voorrangsregel zomaar een drukke weg kunnen oversteken, laat staan dat een toeristische fietsweg voorrang krijgt op landbouw- of woonwerkverkeer. Matiging van snelheid van ALLE verkeer moet toch de hoofdidee blijven? Blijft uiteraard de vraag waarom een fietsof wandelpad altijd net naast de baan hoeft te blijven. Zouden de voormalige kerkwegeltjes die op zich reeds de kortste afstand naar het centrum inhielden, geen betere bestemming kunnen krijgen? Allemaal vragen waarrond een uitvoerig gesprek rond mobiliteit kan worden gevoerd. Kortom, mobiliteit voor iedere weggebruiker binnen Peizegem ligt KWB nauw aan het hart.

Op vrijdag 7 juni 2019 organiseert KWB opnieuw het "Mobiliteitsdebat Peizegem". Iedereen is van harte welkom om 20u in het café van Ons Parochiehuis. Om 20u stipt trekken we met de fiets door ons dorp om de onveilige plaatsen in kaart te brengen. Daarna bespreken we de verschillende situaties tijdens het praatcafé.

Datum: 
vrijdag, 7 juni, 2019 - van 20:00 tot 23:45