Kleine Raak

Elke maand ontvangen de leden het ledenblad van KWB-nationaal (Raak) en het ledenblad van KWB Peizegem (Kleine Raak). In dit ledenblad staan de activiteiten voor de volgende maand, enkele verslagen van activiteiten, wat foto's, "wist-je-datjes", een bezinning, wat ledennieuws, ...

Hieronder kan u de laatste 5 exemplaren terugvinden.