9de "den Boskant quiz"

  • Posted on: 20 January 2019
  • By: johan.guns

Een ploeg mag uit 5 deelnemers bestaan. Hiervoor vragen we een inschrijvingsgeld van 20 €. Er kunnen maximaal 42 ploegen deelnemen.

WANNEER

vrijdag 29 maart 2019 om 20u (deuren 19u30)

WAAR               

Zaal ‘Ons parochiehuis’ te Peizegem - Merchtem (aan het kerkplein van Peizegem)

Inschrijven kan op het volgende adres: julien.robberechts@telenet.be.

De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het deelnemingsgeld van 20 euro op rekening nr. BE41 8335 7284 7510 van de organisatie ‘DEN BOSKANT quiz’. Vermeld duidelijk je naam, de naam van je quizploeg en een telefoonnummer voor eventueel contact.

We hopen jullie op onze quizavond te mogen begroeten,

Namens KWB Peizegem